Статьи

Статьи по схемотехнике промышленной электроники.

Схемотехніка апаратного інтерфейсу керування зовнішніми пристроями

Олег Желюк

Існує значна кількість апаратних засобів робота яких ґрунтується на системі команд та керуючих сигналів від персонального комп’ютера. Такі пристрої виготовлялись в час виникнення ЕОМ і будуть проектуватись надалі. Без них неможливо використання сучасних комп’ютерних засобів у промисловості, наукових дослідженнях, діловиробництві, побуті, навчальних закладах та інших сферах людської діяльності. Такі пристрої можуть бути використані для навчальних потреб у шкільному курсі, для керування фізичними приладами, пристроями автоматики, світлодинамічними установками, пристроями динамічної індикації та іншими засобами, що можуть використовуватись для потреб навчальних закладів, виробництва та побуту. Їх використання в навчальному фізичному експерименті дозволяє автоматизувати ряд експериментальних досліджень, підвищити точність вимірювань, забезпечити наближення до сучасних наукових експериментальних методів.

Читать продолжение Схемотехніка апаратного інтерфейсу керування зовнішніми пристроями

Керування зовнішніми апаратними пристроями з використанням компютерних програмних засобів

Желюк О. М.

Існує значна кількість апаратних засобів робота яких ґрунтується на системі команд та керуючих сигналів від персонального комп’ютера. Такі пристрої виготовлялись в час виникнення ЕОМ і будуть проектуватись надалі. Без них неможливо використання сучасних комп’ютерних засобів у промисловості, наукових дослідженнях, діловиробництві, побуті, навчальних закладах та інших сферах людської діяльності. Такі пристрої можуть бути використані для для керування фізичними приладами, пристроями автоматики, світлодинамічними установками, пристроями динамічної індикації та іншими засобами, що можуть використовуватись для потреб навчальних закладів, виробництва та побуту.

Читать продолжение Керування зовнішніми апаратними пристроями з використанням компютерних програмних засобів

Дослідження резонансних властивостей електромеханічних систем

Дослідження резонансних властивостей електромеханічних систем

Олег Желюк

Впровадження та використання електромеханічних засобiв у виробництво та побут потребують глибокого i ґрунтовного усвiдомлення основ функцiонування та принципу дiї ряду поширених приладiв та механізмів, до яких можна віднести електроакустичні перетворювачі, електродвигуни, електромагнітні, форсунки двигунів внутрішнього згорання, реле та ін. Такі прилади та їх системи описуються сукупністю як електричних так і механічних характеристик розуміння яких є важливим для усвідомлення їх дії та раціональної експлуатації.

Читать продолжение Дослідження резонансних властивостей електромеханічних систем